مگر خضر مبارک پی در آید         زیمن همتش کاری گشاید

 

درمنابع و کتب متعدد کنیه ایشان  را "ابوالعباس" گفته اند. ظهور حضرت را سه هزار و چهارصد و پنجاه سال بعد از هبوط آدم دانسته اند  و در ایران متولد شده اند (تاریخ طبری، ج:1، ص:188).

مفسیرین و مورخین بر این عقیده اند که حضرت خضر(ع) آب حیات خورده است و تا ابد زنده هستند. دلیل لقب خضر به حضرت بعلت این است که ایشان در هر زمینی پا می گذاشت، سبز می شد. روایتی از محمد بن عماره از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: " حضرت خضر روی هیچ چوب خشک نمی نشست مگر آنکه سبز می شد و بر هیچ زمین بی علفی نمی نشست مگر آنکه سبز و خرم می گشت و اگر او را خضر نامیدند، به همین جهت بوده است.

شیخ طوسی در تفسیر مجمع البیان می نویسد: حضرت خضر (ع) را بدین جهت خضر نامیدند که هر کجا نماز به جای می آورد اطراف او سبز می شد.

ابن ابی حاتم از عکرمه نقل کرده است: بخاطر اینکه حضرت خضر (ع) هر گاه در مکانی می نشست اطرافش سبز می شد و لباسش سبز بود به این لقب ملقب شده است و نیز گفته شده به خاطر نورانیتش و زیبائیش او را خضر نامیدند.

بنا به روایات از ائمه اطهار علیه السلام، مسکن و محل زندگی حضرت خضر مسجد سهله می باشد که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی به این مطلب  اشاره شده است. در این مسجد مقام حضرت خضر (ع)  وجو دارد که خواندن نماز و دعای مخصوص در این مقام دارای اجر و ثواب عظیمی است.

در قرآن سوره ی کهف آیه ی 65 ، اختصاص به حضرت خضر علیه السلام دارد.ترجمه این آیه چنین است "پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که ما از جانب خویش رحمتی بدو داده بودیم و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم"

این آیه در رابطه با داستان دیدار حضرت خضر و موسی علیهماالسلام می باشد.اینکه خداوند متعال ایشان را به" بنده ای از بندگان ما" ( عبدا من عبادنا)  تعبیر کرده است بندگی و عبودیت حضرت را می رساند.

از معجزات حضرت خضر (ع) میتوان: 1- علم لدنی 2- به هر صورت که بخواهد متصور می شود و می توانند در هر محلی طی چند لحظه حضور پیدا کنند (طی الارض) و از نظرها آشکار و پنهان شوند. 3- در هر زمین خشک و بی آب و علف قدم گذارد، سبز و خرم می شود.

 

آنکس که بدست جام دارد                سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات ازو یافت            در میکده جو که جام دارد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/08/22ساعت   توسط لاله |